Utbyggnad & Tillbyggnad

Utbyggnationer och tillbyggnationer i Leksand, Rättvik och Tällberg med omnejd

Vi bygger till och ut

allt från dass till fjällstugor. Stort som smått spelar ingen roll. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för att din till- och utbyggnad blir så bra som möjligt.

Byggritningar

kan vi hjälpa er med. Allt för att ni som uppdragsgivare ska känna att projektet kan utföras och färdigställas på rätt sätt, i rätt tid med rätt resultat – första gången!

Totalentreprenad

när vi bygger är något vi föredrar. Då kan vi på bästa och mest effektiva sätt sammorda och strukturera projektets gång utan störande och oväntade avbrott.

Utbyggnad & tillbyggnad

På Dala Snickarservice AB i Leksand jobbar vi med det traditionella hantverket och den senaste tekniken. Vi har ett genuint intresse för varje enskild kunds behov, idéer, önskemål och vision och tillsammans förvandlar vi en dröm till verklighet!

Däri ligger den stora yrkesglädjen för oss.

Vi är väletablerade med både bred branscherfarenhet och spetskompetens i vårt skickliga team av dedikerade snickare och byggmästare.

UTBYGGNAD OCH TILLBYGGAND

I denna artikel lär du dig det viktigaste inom utbyggnad och tillbyggnad såsom när ett bygglov krävs, och så även det mest grundläggande såsom vad en tillbyggnad egentligen är.

Detta är en tillbyggnad
En tillbyggnad (som även kallas utbyggnad) är någonting som tillkommer, alltså något som ökar volymen på din villa. Värt att tänka på är samtidigt att det finns regler du måste följa gällande exempelvis när ett bygglov krävs och hur stor tillbyggnad du maximalt får göra utan att bryta mot lagen.

Tidsåtgången för tillbyggnader varierar
Det går inte att säga exakt hur lång tid ditt tillbyggnadsprojekt tar. Men som tumregel är det främst storleken på din tillbyggnad som avgör hur lång tid projektet tar. Det är även en god idé att planlägga lite extra tid för oförutsedda händelser som kan ske under tillbyggnationen.

Flera faktorer avgör hur mycket du får bygga ut
Hur mycket du får bygga ut huset beror bland annat på lokala kommunala regler och regler i ditt detaljplansområde, så det är svårt att ge ett tydligt svar på frågan.

I första hand gäller de regler som står i din detaljplan, men om du bor utanför detaljplanerat område ska du ta kontakt med kommunen och höra dig för om de har några regler du behöver tänka på.

Bygglovsregler
Reglerna för bygglov kan variera. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på vad som gäller för just ditt projekt.

Om bygglov krävs – inkludera en ritning
Om ett bygglov krävs måste du inkludera en ritning i din bygglovsansökan. Detta för att kommunen ska kunna få bättre beslutsunderlag gällande om din bygglovsansökan ska godkännas eller inte.

Några av våra tjänster:

Från grund till tak

Nybyggnationer

Gårdar & fastigheter

Specialprojekt

Tillbyggnationer

Totalentreprenad

Kulturbyggnader

Inomhus och utomhus

Byggreparationer

Grävarbeten och schaktning

Byggrenoveringar

Markarbeten

Specialsnickerier

Inredningssnickerier

Offentliga miljöer