Renovering

Alla typer av renoveringsarbeten inom bygg i Leksand, Rättvik och Tällberg med omnejd

Renoveringsarebeten

Vi erbjuder allt inom bygg och renovering, men är mest inriktade på renoveringar och reparationer.
Vi har stor kunskap och erfarenhet av renovering av gårdar och fastigheter.

Totalentreprenad

utförs i nära samarbete med underentreprenader inom el, VVS, målning, plattsättning av kakel och klinkers, ventilation, fönsterarbeten, plåtarbeten mark- och grävarbeten med flera.

w

Vägledning & Rådgivning

 ingår självklart i vår service. Löpande ger vi rekommenendationer och råd för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.

Renoveringsarbeten

På Dala Snickarservice AB i Leksand jobbar vi med det traditionella hantverket och den senaste tekniken. Vi har ett genuint intresse för varje enskild kunds behov, idéer, önskemål och vision och tillsammans förvandlar vi en dröm till verklighet!

Däri ligger den stora yrkesglädjen för oss.

Vi är väletablerade med både bred branscherfarenhet och spetskompetens i vårt skickliga team av dedikerade snickare och byggmästare.

SA FUNGERAR DET ATT RENOVERA

Kostnader, bygglov med mera
Här kan du läsa mer om bland annat vad en renovering kostar, vilka typer av renoveringar som finns och när ett bygglov krävs.
Vilka typer av renoveringar finns det, vad kostar en renovering och behövs ett bygglov egentligen? Dessa frågor och fler får du svar på precis nu.

Det finns olika typer av renoveringar:

Totalrenovering
En totalrenovering är betydligt mer omfattande än en ytskiktsrenovering och inkluderar åtgärder såsom:

  • Byte av kök.
  • Byte av badrum.
  • Nybyggnation.
  • Ombyggnation.
  • Rivning av befintliga väggar.
Ytskiktsrenovering
En ytskiktsrenovering i regel ett mindre ingrepp på din bostad såsom:

  • Slipning av trägolv.
  • Tapetsering och målning av väggar.
  • Byte av köksluckor.

Vad kostar en renovering?
Exakt vad en renovering kostar är svårt att svara på. Men viktiga faktorer som påverkar priset för din renovering inkluderar bland annat materialval, materialåtgång, rummets storlek och vilket typ av rum som ska renoveras.

Krävs en inredningsarkitekt vid renovering?
Som tumregel behövs sällan en inredningsarkitekt. Snickare och annan byggpersonal är så pass skickliga på att planera inför och renovera rum såsom badrum och kök att inredningsarkitekter alltså oftast inte är nödvändiga.

Vid större projekt såsom ombyggnationer och tillbyggnader kan det dock vara en god idé att anlita en arkitekt.

Krävs ett bygglov vid renovering?
Vid mindre renoveringar såsom olika typer av ytskiktsrenoveringar krävs i princip aldrig något bygglov. Men vid större ingrepp på bostaden såsom vid ombyggnation och nybyggnation behövs i princip alltid bygglov som du i din tur ansöker om hos din kommuns byggnadsnämnd.

Några tips för en lyckad renovering:

Planera inför projektet i god tid.

Oftast är det en bra idé med totalentreprenad (byggföretaget sköter allt).

Hjälp inte till med saker du inte behärskar.

Några av våra tjänster:

Från grund till tak

Nybyggnationer

Gårdar & fastigheter

Specialprojekt

Tillbyggnationer

Totalentreprenad

Kulturbyggnader

Inomhus och utomhus

Byggreparationer

Grävarbeten och schaktning

Byggrenoveringar

Markarbeten

Specialsnickerier

Inredningssnickerier

Offentliga miljöer